You are here

CQM1-ID213

CQM1-ID213

CQM1-ID213
NHẬT
1 năm

Thông số kỹ thuật

Khối 32 DC inputs. 24VDC 4mA

Sản phẩm cùng loại