You are here

SG8030J

SG8030J

SG8030J
NHẬT
1 năm

Thông số kỹ thuật

- Điện cấp 24VDC

- Hai ngõ ra phát xung A, B

- Tốc độ, số lượng xung điều chỉnh được , có thể set tới 100000 xung

- Phát xung chạy thuận nghịch

Sản phẩm cùng loại