You are here

C200HE-CPU11-E

C200HE-CPU11-E

C200HE-CPU11-E
OMRON

Thông số kỹ thuật

Khối CPU, bộ nhớ chương trình 3.2K words

Sản phẩm cùng loại