You are here

C200HE-CPU42-E

C200HE-CPU42-E

C200HE-CPU42-E
OMRON

Thông số kỹ thuật

Khối CPU, bộ nhớ chương trình 7.2K words

Sản phẩm cùng loại