You are here

C200HG-CPU43-E

C200HG-CPU43-E

C200HG-CPU43-E
OMRON

Thông số kỹ thuật

 

Khối CPU, bộ nhớ chương trình 15.2K words

Sản phẩm cùng loại