You are here

PC50

PC50

PC50
ITALY
1 năm

Thông số kỹ thuật

 

Mã số đặt hàng

K/c nhận

Kích thước

Nguồn cấp/Output

 PC50CND10BAM1

1000mm(Chỉnh được)

17 x 50 x 50

10-40VDC / (PNP/PNP)

 PC50CND20BA

2000mm(Chỉnh được)

17 x 50 x 50

10-40VDC / (PNP/PNP)

  PC50CND10RP

1000mm(Chỉnh được)

17 x 50 x 50

12-240VDC & 24-240VAC/Relay

 PC50CND20RP

2000mm(Chỉnh được)

17 x 50 x 50

12-240VDC & 24-240VAC/Relay

 PC50CNR10BA + ER4060

10,000mm(Chỉnh được)

17 x 50 x 50

10-40VDC / (PNP/PNP)

 PC50CNR10RP + ER4060

10,000mm(Chỉnh được)

17 x 50 x 50

12-240VDC & 24-240VAC/Relay

 PC50CNT20BA + PC50CNT20B

20,000mm(Chỉnh được)

17 x 50 x 50

10-40VDC / (PNP/PNP)

 PC50CNT20RP + PC50CNT20R

20,000mm(Chỉnh được)

17 x 50 x 50

12-240VDC & 24-240VAC/Relay

Sản phẩm cùng loại