You are here

Cảm biến nhiệt hồng ngoại ES1B-OMROM

Cảm biến nhiệt hồng ngoại ES1B-OMROM

ES1B-OMROM
NHẬT
1 NĂM

Thông số kỹ thuật

 • Khoảng cách tương ứng đường kính vật cần đo


 • Nguồn cấp: 12/24VDC
 • Khoảng nhiệt độ đo: 10 ~ 70°C, 60 ~120°C, 115 ~ 165°C, 140 ~ 260°C, tương ứng các mã hàng ES1B 10-70C,  ES1B 60-120C, ES1B 115-165C, ES1B 140-260C
 • Độ chính xác:

     ±5°C : ±2% PV hoặc ±2°C, tuỳ giá trị nào lớn hơn
     ±10°C: ±4% PV hoặc ±4°C tuỳ giá trị nào lớn hơn
     ±30°C: ±6% PV hoặc ±6°C, tuỳ giá trị nào lớn hơn
     ±40°C: ±8% PV hoặc ±8°C, tuỳ giá trị nào lớn hơn
    (Thí dụ: Nhiệt độ tham chiếu là 50°C, độ chính xác ở 55°C là  ±2% PV hoặc ±2°C; 
                    độ chính xác ở 60°C là ±4% PV hoặc ±4°C)

 • Độ trôi nhiệt: 0.4°C/°C max.
 • Làm việc với bề mặt bức xạ 0.98
 • Bước sóng: 6.5 đến 14.0 μm
 • Phần tử đo: Thermopile
 • Đáp ứng: 300ms
 • Tổng trở ngõ ra: 1 đến 4kΩ
 • Nhiệt độ làm việc: −25°C đến 70°C
 • Vỏ bọc: ABS resin, IP65


ỨNG DỤNG

Sản phẩm cùng loại