You are here

E52-CA1D M6 2M-OMROM

E52-CA1D M6 2M-OMROM

E52-CA1D M6 2M-OMROM
NHẬT
1 NĂM

Thông số kỹ thuật

 

 

 

E52-CA1D M6 2M-OMROM

 

 

Thermocouple, M6 screw. 0°C ~ 400°C

  • Phần tử cảm biến: K (CA), Class 2 (0.75)
  • Vỏ bọc: SUS304
  • Nhiệt độ đo: 0°C ~ 400°C

 

Sản phẩm cùng loại