You are here

E52-P15A D=3.2 2M-OMROM

E52-P15A D=3.2 2M-OMROM

E52-P15A D=3.2 2M-OMROM
NHẬT
1 NĂM

Thông số kỹ thuật

 

 

E52-P15A D=3.2 2M-OMROM

Pt100. L=150mm, D=3.2mm. −200°C ~ 450°C

  • Phần tử cảm biến: Pt100, JIS class B
  • Vỏ bọc: SUS316
  • Nhiệt độ đo: −200°C ~ 450°C

Sản phẩm cùng loại