You are here

E52-P20A D=3.2 2M-OMROM

E52-P20A D=3.2 2M-OMROM

E52-P20A D=3.2 2M-OMROM

Thông số kỹ thuật

 

 

 

E52-P20A D=3.2 2M-OMROM

 

 

Pt100. L=200mm, D=3.2mm. −200°C ~ 450°C

  • Phần tử cảm biến: Pt100, JIS class B
  • Vỏ bọc: SUS316
  • Nhiệt độ đo: −200°C ~ 450°C

Sản phẩm cùng loại