You are here

E52-P50C D=10-OMROM

E52-P50C D=10-OMROM

E52-P50C D=10-OMROM
NHẬT
1 NĂM

Thông số kỹ thuật

 

 

 

 

E52-P50C D=10-OMROM

Pt100, L=500mm, D=10mm. 0~450oC

  • Phần tử cảm biến: Pt100, JIS class B
  • Vỏ bọc: SUS316
  • Nhiệt độ đo: 0°C ~ 450°C

Sản phẩm cùng loại