You are here

E52-PR100C D=17 PT1-OMROM

E52-PR100C D=17 PT1-OMROM

E52-PR100C D=17 PT1-OMROM
NHẬT
1 NĂM

Thông số kỹ thuật

 

 

E52-PR100C D=17 PT1-OMROM

 

Pt100, L=1000mm, D=17mm. 0~1400oC

  • Phần tử cảm biến: Thermocouple R, JIS ceramic Cat.1
  • Vỏ bọc: Mullite, high alumina
  • Nhiệt độ đo: 0°C ~ 1400°C

Sản phẩm cùng loại