You are here

E52-PR75C D=17 PT0-OMROM

E52-PR75C D=17 PT0-OMROM

E52-PR75C D=17 PT0-OMROM
NHẬT
1 NĂM

Thông số kỹ thuật

 

 

 

E52-PR75C D=17 PT0-OMROM

Pt100, L=750mm, D=17mm. 0~1400oC

  • Phần tử cảm biến: Thermocouple R, JIS special ceramic
  • Vỏ bọc: Recrystallized alumina, fused alumina
  • Nhiệt độ đo: 0°C ~ 1400°C

Sản phẩm cùng loại