You are here

PD40CND - PD40CNT - PD40CNB CAM BIEN QUANG

PD40CND - PD40CNT - PD40CNB CAM BIEN QUANG

PD40CND - PD40CNT - PD40CNB CAM BIEN QUANG
ITALY
1 năm

Thông số kỹ thuật

 

Mã số đặt hàng

K/c nhận

Kích thước

Nguồn cấp/Output

 PD40CNB08NP

80mm

20 x 32 x 10(Cable)

10-30VDC / NPN(NO/NC)

 PD40CNB08NPM5

80mm

20 x 32 x 10(Plug)

10-30VDC / NPN(NO/NC)

 PD40CNB08PP

80mm

20 x 32 x 10(Cable)

10-30VDC / PNP(NO/NC)

 PD40CNB08PPM5

80mm

20 x 32 x 10(Plug)

10-30VDC / PNP(NO/NC)

 PD40CND25NP

250mm

10 x 40 x 13.5(Cable)

10-30VDC / NPN(NO/NC)

 PD40CND25NPM5

250mm

10 x 40 x 13.5(Plug)

10-30VDC / NPN(NO/NC)

 PD40CND25PP

250mm

10 x 40 x 13.5(Cable)

10-30VDC / PNP(NO/NC)

 PD40CND25PPM5

250mm

10 x 40 x 13.5(Plug)

10-30VDC / PNP(NO/NC)

 PD40CNT40NP + PD40CNT40

4000mm

10 x 40 x 13.5(Cable)

10-30VDC / NPN(NO/NC)

 PD40CNT40PP + PD40CNT40

4000mm

10 x 40 x 13.5(Cable)

10-30VDC / PNP(NO/NC)

 PD40CNT40NPM5+PD40CNT40M5

4000mm

10 x 40 x 13.5(Plug)

10-30VDC / NPN(NO/NC)

 PD40CNT40PPM5+PD40CNT40M5

4000mm

10 x 40 x 13.5(Plug)

10-30VDC / PNP(NO/NC)

Sản phẩm cùng loại