You are here

PD60CNK - PD60CNX CAM BIEN QUANG

PD60CNK - PD60CNX CAM BIEN QUANG

PD60CNK - PD60CNX CAM BIEN QUANG
ITALY
1 năm

Thông số kỹ thuật

 

Mã số đặt hàng

K/c nhận

Kích thước

Nguồn cấp/Output

PD60CNK18BPT

18mm(Tech-in)

13 x 30 x 60(Cable)

10 – 30VDC/NPN & PNP

PD60CNK18BPM5T

18mm(Tech-in)

13 x 30 x 60(Plug)

10 – 30VDC/NPN & PNP

PD60CNX20BP

200mm(Tech-in)

13 x 30 x 60(Cable)

10 – 30VDC/NPN & PNP

PD60CNX20BPM5

200mm(Tech-in)

13 x 30 x 60(Plug)

10 – 30VDC/NPN & PNP

Sản phẩm cùng loại