You are here

IA08 - IA12 CAM BIEN TU

IA08 - IA12 CAM BIEN TU

IA08 - IA12 CAM BIEN TU
ITALY
1 năm

Thông số kỹ thuật

 

 

Mã số đặt hàng
K/c nhận
Kích thước
Nguồn cấp/Output
 IA08ALC15AG-K
0.1~1.5mm
M8*45mm/Cable
18-30VDC/20-4mA
 IA12ALC03AG-K 
0.1~3mm
M12*50mm/Cable
18-30VDC/20-4mA
 IA18ALC06AG-K  
0.1~6mm
M18*55mm/Cable
18-30VDC/20-4mA
 IA30ALC15AG-K  
0.5~10mm
M30*55mm/Cable
18-30VDC/20-4mA
 EI1805I020
2~5mm
M18*71mm/Cable
15-30VDC/0-20mA
 EI1805I020-1
2~5mm
M18*71mm/Plug
15-30VDC/0-20mA
 EI3008I020
3~8mm
M30*67mm/Cable
15-30VDC/0-20mA
 IA18ALC05AH-K  
0~5mm
M18*80mm/Cable
12-30VDC/0-1.6V
 IA30ASC11AK-K   
0.5~11mm
M30*55mm/Cable
17-30VDC/0-10V

Sản phẩm cùng loại