You are here

IA12D - IA12A - IA18D - IA18A

IA12D - IA12A - IA18D - IA18A

IA12D - IA12A - IA18D - IA18A
ITALY
1 năm

Thông số kỹ thuật

IA12~ IA30 3 DAY
Ø12:

 

Mã số đặt hàng
K/c nhận
Kích thước
Nguồn cấp/Output
 IA12DLF02NO/PO
2mm
M12*50mm/Cable
10-40VDC/NPN/PNP
 IA12DLF02NC/PC
2mm
M12*50mm/Cable
10-40VDC/NPN/PNP
 IA12DSF04NO/PO
4mm
M12*45mm/Cable
10-40VDC/NPN/PNP
 IA12DSF04NC/PC
4mm
M12*45mm/Cable
10-40VDC/NPN/PNP
 IA12DSN04NO/PO
4mm
M12*45mm/Cable
10-40VDC/NPN/PNP
 IA12DSN04NC/PC
4mm
M12*45mm/Cable
10-40VDC/NPN/PNP
 IA12DSN08NO/PO
8mm
M12*45mm/Cable
10-40VDC/NPN/PNP
 IA12DSN08NC/PC
8mm
M12*45mm/Cable
10-40VDC/NPN/PNP
 IA12ALF02NOM1
2mm
M12*45mm/Plug
10-40VDC/NPN
 IA12ALF02POM1
2mm
M12*45mm/Plug
10-40VDC/PNP
 
  * Ø18:
  

 

Mã số hàng hóa
K/c nhận
Kích thước
Nguồn cấp/Output
 IA18DSF05NO/PO
5mm
M18*45mm/Cable
10-40VDC/NPN/PNP
 IA18DSF05NC/PC
5mm
M18*45mm/Cable
10-40VDC/NPN/PNP
 IA18DSN08NO/NC
8mm
M18*45mm/Cable
10-40VDC/NPN
 IA18DSN08PO/PC
8mm
M18*45mm/Cable
10-40VDC/PNP
 IA18ASF08NOM1
8mm
M18*55mm/Plug
10-40VDC/NPN
 IA18ASF08POM1
8mm
M18*55mm/Plug
10-40VDC/PNP
 IA18ASN08NOM1
8mm
M18*55mm/Plug
10-40VDC/NPN
 IA18ASN08POM1
8mm
M18*55mm/Plug
10-40VDC/PNP
 
 
* Ø30 :
  

 

Mã số hàng hóa
K/c nhận
Kích thước
Nguồn cấp/Output
 IA30DSF10NO/NC
10mm
M30*55mm/Cable
10-40VDC/NPN
 IA30DSN15NO/NC
15mm
M30*45mm/Cable
10-40VDC/NPN
 IA30DSN15PO/PC
15mm
M30*45mm/Cable
10-40VDC/PNP
 IA30ASN15POM1
15mm
M30*55mm/Plug
10-40VDC/PNP
 IA30ASN15NOM1
15mm
M30*55mm/Plug
10-40VDC/NPN
 IA30ASF15NOM1
15mm
M30*55mm/Plug
10-40VDC/NPN
 IA30ASF15POM1
15mm
M30*55mm/Plug
10-40VDC/PNP

Sản phẩm cùng loại