You are here

DH48S

DH48S

DH48S
TQ

Thông số kỹ thuật

 

Timer Đảo ATDV-Y_Anly-TQ

1020231

ATDV-Y_1s.2s.6s.10s.12s.30s.60s

1020252

ATDV-Y_1M. 6M. 10M. 30M. 60M

1020301

Timer DH48S-2Z (PUNAI-TQ)

1020305

Timer DH48S-2Z (PUNAI-TQ) đỏ

1020309

Timer DH48S-8C (OFO)

1020311

Timer DH48S-2Z (OMRON-TQ)

1020312

Timer DH48S-2Z (OMRON-TQ) đảo

1020313

Timer H3BA-8-8C (OMRON-TQ)

1020321

Timer H3CR-F8-220V (OMRON-TQ)

1020323

Timer H3CR-A8-220V (OMRON-TQ) Đ.tử

 

Sản phẩm cùng loại