You are here

E2A: Phát hiện vật kim loại

E2A: Phát hiện vật kim loại

E2A
-
-

Thông số kỹ thuật

•Giá thấp nhất cho loại hình trụ vỏ kim loại

•Khoảng cách phát hiện xa (tới 30 mm)

4 kích cỡ đường kính M8, M12, M18, M30 và 2 kích cỡ chiều dài

Có loại prewired và connector M8, M12

2 chất liệu vỏ (brass và stainless steel)

Nguồn 12-24 DC

Model thông dụng:

-E2A-M12KS04*: 4mm;  E2A-M12KN08*: 8mm

Sản phẩm cùng loại