You are here

E2A: Phát hiện vật kim loại

E2A: Phát hiện vật kim loại

E2A
-
-

Thông số kỹ thuật

  • Giá thấp nhất cho loại hình trụ vỏ kim loại
  • Khoảng cách phát hiện xa (tới 30 mm)
  • 4 kích cỡ đường kính M8, M12, M18, M30 và 2 kích cỡ chiều dài
  • Có loại prewired và connector M8, M12
  • 2 chất liệu vỏ (brass và stainless steel)
  • Nguồn 12-24 DC

Model thông dụng:

  • E2A-M12KS04*: 4mm;  E2A-M12KN08*: 8mm

Sản phẩm cùng loại