You are here

E2E: Phát hiện vật kim loại

E2E: Phát hiện vật kim loại

E2E
-
-

Thông số kỹ thuật

• Có đèn chỉ thị góc nhìn 180o; có bảo vệ dây dẫn

• Có loại DC 2 dây, 3 dây hoặc AC (2 dây) 

Nguồn:12-24VDC, 24-240VAC

 

Các model thông dụng & khoảng cách phát hiện:

  • Loại DC:

E2E-X2(M)E1: 2mm

E2E-X5(M)E1 : 5mm

E2E-X10(M)E1 : 10mm

  • Loại AC

E2E-X2Y1: 2mm 

E2E-X5Y1 : 5mm

E2E-X10Y1 : 10mm

Sản phẩm cùng loại