You are here

E2K-C: Phát hiện mọi vật thể

E2K-C: Phát hiện mọi vật thể

E2K-C

Thông số kỹ thuật

  • Có thể điều chỉnh độ nhạy
  • Có thể phát hiện vật thể qua lớp cách ly (không phải là kim loại); ví dụ:  nước trong thùng nhựa, ống thủy tinh...

Model thông dụng và loại đầu ra :

  • E2K-C25ME1 (NPN) 
  • E2K-C25MF1 (PNP)
  • E2K-C25MY1(AC)

Kích thước  (mm) & khoảng cách phát hiện:

=D34 x 82 : 3-25mm

Nguồn :

10-40 VDC; 90-250 VAC

Sản phẩm cùng loại