You are here

CJ1W-AD04U

CJ1W-AD04U

CJ1W-AD04U
OMRON

Thông số kỹ thuật

Khối 4-Process inputs

  • Tín hiệu vào: Pt100, JPt100, Pt1000, K, J, T, L, R, S, B, 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 1 to 5 V, 0 to 5 V, 0 to 10 V
  • Chức năng cài đặt riêng biệt cho mỗi ngõ vào
  • Tốc độ: 250 ms/4 inputs 
  • Độ phân giải cao: 1/64000
  • Độ chính xác (ở 25oC): Platinum resistance(Pt): 0.3% of PV or 0.8C, whichever is larger) 1 digit max.; Thermocouple input: (0.3% of PV or 1.5C, whichever is larger) 1 digit max.; Voltage or current input: ±0.3% of F.S. ±1 digit max.
  • Tiêu chuẩn: UC1, CE, L

Sản phẩm cùng loại