You are here

CJ1W-DA08C

CJ1W-DA08C

CJ1W-DA08C
NHẬT
1 năm

Thông số kỹ thuật

Khối 8-Analog current output

  • Tín hiệu ra: 4 to 20 mA
  • Độ phân giải: 1/4,000 (Settable to 1/8,000)
  • Đáp ứng: 1 ms/point max. (Settable to 250 µs/point)
  • Độ chính xác (ở 25oC): ±0.3% of F.S.
  • Tiêu chuẩn: UC1, N, L, CE

Sản phẩm cùng loại