You are here

CPM1A-10CDR-A-V1

CPM1A-10CDR-A-V1

CPM1A-10CDR-A-V1
NHẬT
1 năm

Thông số kỹ thuật

PLC 6 DC inputs / 4 relay outputs. Nguồn cấp 100-240VAC

Sản phẩm cùng loại