You are here

CPM1A-40CDR-A-V2

CPM1A-40CDR-A-V2

CPM1A-40CDR-A-V2
NHẬT
1 năm

Thông số kỹ thuật

PLC 24 DC inputs / 16 relay outputs. Nguồn cấp 100-240VAC

Sản phẩm cùng loại