You are here

CQM1-AD041

CQM1-AD041

CQM1-AD041
NHẬT
1 năm

Thông số kỹ thuật

Khối 4 analog inputs:
–10 to +10 V, 0 to 10 V, 1 to 5 V, or 4 to 20 mA

Sản phẩm cùng loại