You are here

CQM1-DA021

CQM1-DA021

CQM1-DA021
NHẬT
1 năm

Thông số kỹ thuật

Khối 2 analog outputs:
–10 to +10 V or 0 to 20 mA

Sản phẩm cùng loại