You are here

CQM1-ID214

CQM1-ID214

CQM1-ID214
NHẬT
1 năm

Thông số kỹ thuật

Khối 32 DC inputs. 24VDC 6mA

Sản phẩm cùng loại