You are here

CQM1-OC211

CQM1-OC211

CQM1-OC211
NHẬT
1 năm

Thông số kỹ thuật

Khối 8 relay outputs. 2A 25VAC

Sản phẩm cùng loại