You are here

CQM1-OC222

CQM1-OC222

CQM1-OC222
NHẬT
1 năm

Thông số kỹ thuật

Khối 16 relay outputs. 2A 250VAC

Sản phẩm cùng loại