You are here

CQM1-OD213

CQM1-OD213

CQM1-OD213
NHẬT
1 năm

Thông số kỹ thuật

Khối 32 transistor (NPN) outputs. 100mA 26.4VDC

Sản phẩm cùng loại