You are here

CQM1-PD026

CQM1-PD026

CQM1-PD026
NHẬT
1 năm

Thông số kỹ thuật

Khối cấp nguồn 30W

  • Nguồn vào: 20~28VDC

Sản phẩm cùng loại